برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

 

تازه ها

درگذشت صفر نوری کوتنایی از فعالین چپ مازندران.

ویس و رامین. فخرالدین اسعد گرگانی. تصحیح ماگالی تودوا؛ الکساندر گواخواریا

سفری به دور ایران. مادفون روزن. ترجمه از سوئدی به انگلیسی اولین سی- رامسدن. ترجمه علی محمد عبادی

صدای شالیزار( مجموعه شعر و مقاله در باره برنج و برنجکاری). به کوشش رحیم چراغی

ایران در یک قرن پیش( سفرنامه دکتر ویلز). [چارلز جیمز] ویلز. ترجمه غلامحسین قراگوزلو

سرزمین گیلان. آلکساندر خودزکو. ترجمه سیروس سهامی.

شاعری در هجوم منتقدان: نقد ادبی در سبک هندی پیرامون شعر حزین لاهیجی. محمدرضا شفیعی کدکنی.

دست پنهان سیاست انگلیس در ایران. احمدخان ملک ساسانی.

مقدمه ای بر قضیه ی نهضت جنگل. رسول مهربان.

تاریخ محمدی "احسن التواریخ". محمد فتح الله بن محمد تقی ساروی ( محمد ساروی). به اهتمام غلامرضا طباطبایی مجد

مرعشيان در تاريخ ايران. مصطفی مجد.  

حکیم استرآباد، میرداماد. علی موسوی مدرس بهبهانی.

پرور، دیار فراموش شده.  محمد رضا گودرزی پروری. با همکاری علیرضا گودرزی پروری

کتاب گیلان. به سرپرستی ابراهیم اصلاح عربانی. ویراستار هوشنگ مدنی. 5جلد در1مجلد

دری به خانه خورشید ( مجموعه شعر). سلمان هراتی.

فرهنگ جغرافیائی ایران ( آبادیها). حسینعلی رزم آرا [ ودیگران]. جلد2  استان یکم

فرهنگ جغرافیائی ایران ( آبادیها). حسینعلی رزم آرا [ ودیگران]. جلد3: استان دوم

مازندران در تاریخ. حسین اسلامی( ساروی). 2جلد. 

مشکل نیما یوشیج. جلال آل احمد.

داستان دگردیسی: روند دگرگونیهای شعر نیما یوشیج. سعید حمیدیان. 

فرهنگ نظام. محمد علی داعی الاسلام.

فرهنگ سخنوران. عبدالرسول خیامپور. با مقدمه عبدالحسین زرین کوب. 2جلد

سروهای ایستاده. یوسف زرکار.

قابوسنامه. عنصرالمعالی کیکاوس ‌بن اسکندربن قابوس‌بن وشمگیر. با مقدمه و حواشی سعید نفیسی

اوغوزها( ترکمن ها). فاروق سومر. ترجمه آنادردی عنصری.با مقدمه جواد هیئت

قیام مرعشیان. یعقوب آژند.

زبور آل داود( شرح ارتباط سادات مرعشی با سلاطین صفویه). سلطان هاشم میرزا پسرشاه سلیمان ثانی/ محمد هاشم بن محمد مرعشی. با تصحیحات و تعلیقات عبدالحسین نوایی

روزنامه سفر مازندران. ناصرالدین شاه قاجار.

سادات متقدمه گیلان یا بخشی از تاریخ عام گیلان. محمد مهدوی سعیدی نجفی لاهیجانی

یادنامه‌ی شاهرخ مسکوب. داریوش شایگان [ ودیگران].

یاد پاینده. مجموعه 46 گفتار پژوهشی. به کوشش رضا رضازاده لنگرودی

مقالات و گفتگوهای ماشاءالله آجودانی. ماشاءالله آجودانی. به کوشش امیر قربانی

نیما چشم جلال بود. جلال آل احمد/ نیمایوشیج. زیرنظر شمس آل احمد. پژوهش و ویرایش مصظفی زمانی نیا

موسیقی ترکمنی. آوا نویسی و تجزیه و تحلیل. محمدتقی مسعودیه.

در ماگادان کسی پیر نمی شود ( یادمانده ها دکتر عطاء الله صفوی از اردوگاه های دایی یوسف). به کوشش اتابک فتح الله زاده

بلشویک ها و نهضت جنگل. مویسی آرونوویچ پرسیتس. ترجمه حمید احمدی.

استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران. ا.س. ملیکف. ترجمه سیروس ایزدی

خاطرات ژنرال دنسترویل سرکوبگر جنگل. گ. آگرا. دنسترویل. ترجمه حسین انصاری. با مقدمه تحلیلی و فهارس علی دهباشی.

جمهوری، آری                                            

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه   

     بوم و بر شکوفا       

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

Updated : 29.09.2016

 
   بنیاد 2001م/ 1380خ

 

نشانی