برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

 

تازه ها          

 

کلیات اشعار ملک الشعرا طالب آملی. به اهتمام و تصحیح و تحشیه محمد طاهری شهاب.

اعتراض نماینده چالوس به فروش زمین های شهرداری از سوی سپاه پاسداران

فرهاد عاصمی. پرواز ققنوس...نگرشی به مساله" نفت شمال"!

شهلا علی‌یاری. تاملی در پروژه "ایرانرود".

تاريخ البرز.( جلد اول). مجموعه مقالات پیرامون تاریخ مازندران، گیلان، گلستان وسمنان. به کوشش تیساپه اسدی

بیژن باران. مشکل نیما.  

مسیح علی‌نژاد با آزادی‌های یواشکی زنان ایرانی برنده جایزه شد.

امیر رستاق. ده ترانه‌ای که از دلکش باید شنید.

ف. م. سخن. تبريک به مسيح علی‌نژاد.

رضا جمالی. جایزه حقوق زنان اجلاس ژنو به مسیح علی‌نژاد رسید.

میترا شجاعی. اعطای جایزه به "آزادی‌های یواشکی"؛ فرصتی برای گسترش این حرکت.

دریای مازندران. احمد بریمانی.

 امیرپازواری از دیدگاه پژوهشگران و منتقدین. به کوشش جهانگیر نصری اشرفی و تیساپه اسدی

بدایع و بدعت ها و عطا و لقای نیما یوشیج. مهدی اخوان ثالث(م. امید).

ایران وقضیه ایران. جورج ناتانیل کرزن. ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی.

خاطرات لیدی شیل " همسروزیر مختار انگلیس در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه".  ماری شیل. ترجمه حسین ابو ترابیان.

مجموعه ی کامل نامه های نیما یوشیج. گردآوری و... سیروس طاهباز.

جمهوری، آری                                            

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه   

     بوم و بر شکوفا       

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

Updated : 01.04.2015

 
   بنیاد 2001م/ 1380خ

 

نشانی