برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

 

تازه ها

          

هوشنگ ابتهاج ( ه.ا.سایه). "خاطرات "سایه(پیر پرنیان اندیش) شاهرخ مسکوب مقدمه ای بود بر رستم و اسفندیار

اعظم بهرامی. دریای خزر شبیه دیروز نیست.

اسماعیل خویی. ای بوده هم امانِ من وهم امینِ من!

احمد افرادی. نامه سرگشاده به دکتر شفیعی کد کنی.

مجموعه مقالات  همایش بین المللی  تاریخ محلی مازندران. به کوشش  علی رمضانی پاچی

ناصر زراعتی. چوب بر تابوت مرده.

طرح دولت ایران برای توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها تا 10 سال آينده

[گزارشی از سیل در مازندران و ...]

واگذاری 4 میلیون هکتار ازجنگل های شمال برای ساخت و ساز در25سال گذشته

تاریخ تنکابن. علی اصغر یوسفی نیا.

لنگا. علی اصغر یوسفی نیا.

ایران و ایرانیان.عصر ناصر الدین شاه . اس. ج. دبلیو.بنجامبن . ترجمه محمد حسین کردبچه

کلیات اشعار ملک الشعرا طالب آملی. به اهتمام و تصحیح و تحشیه محمد طاهری شهاب.

تاريخ البرز.( جلد اول). مجموعه مقالات پیرامون تاریخ مازندران، گیلان، گلستان وسمنان. به کوشش تیساپه اسدی

دریای مازندران. احمد بریمانی.

 امیرپازواری از دیدگاه پژوهشگران و منتقدین. به کوشش جهانگیر نصری اشرفی و تیساپه اسدی

بدایع و بدعت ها و عطا و لقای نیما یوشیج. مهدی اخوان ثالث(م. امید).

ایران وقضیه ایران. جورج ناتانیل کرزن. ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی.

خاطرات لیدی شیل " همسروزیر مختار انگلیس در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه".  ماری شیل. ترجمه حسین ابو ترابیان.

مجموعه ی کامل نامه های نیما یوشیج. گردآوری و... سیروس طاهباز.

جمهوری، آری                                            

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه   

     بوم و بر شکوفا       

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

Updated : 01.09.2015

 
   بنیاد 2001م/ 1380خ

 

نشانی