برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

 

تازه ها

شوروی و جنبش جنگل: یادداشتهای یک شاهد عینی. گریگور یقیکیان. به کوشش برزویه دهگان

ف.م.سخن. پرتاب موشك قله به دره در كياسر، و استعداد حكومت اسلامى در مسخره كردن خود

شراگیم زند. اولین موشک روستایی و عشایری! طنز روز.

دیوان شرفشاه دولائی. شرفشاه دولائی. به کوشش محمدعلی صوتی.

مازیار شکوری گیل چالان. به یاد اکبر محمدی همراه با منوچهر محمدی

زندگی پر ماجرای رضا شاه. اسکندر دلدم.

یادداشت های روزانه اعتماد السلطنه 1300- 1301. محمدحسن اعتماد السلطنه. به کوشش سیف اله/الله وحیدنیا

تاریخ تشیع و مزارات شهرستان ساری. محمدمهدی فقیه بحرالعلوم

تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران. آن لمبتن [آن کاترین سواین فورد لمتون]. ترجمه یعقوب آژند

حماسه نبرد انسان: دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری. فرهاد عاصمی

تاریخ علماء و شعرای "گیلان": مختصری از شرح حال رجال گیلان. حسن شمس گیلانی

نظریه ی دولت در ایران. آن کاترین سواین فورد لمتون. گردآوری، ترجمه و پیوست ها چنگیز پهلوان.

سفرنامه مازندران و استراباد: با شرح بلاد و نقشه جغرافی آنها. ه. ل. رابينو

الاشت، زادگاه اعلیحضرت رضا شاه کبیر. هوشنگ پورکریم.

نظم و نظميه در دوره قاجاریه. مرتضی سیفی فمی تفرشی.

شعله شمع جنگل:شمه ای از زندگی میرزا کوچک خان. محمد جعفر طاهری رشتی

تاریخ قومس. عبدالرفیع حقیقت ( رفیع). با مقدمه ذبیح الله صفا.

عبور ازصحاری ایران. آلفونس گابریل. ترجمه فرامرز نجد سمیعی

تمدن ایرانی. هانری ماسه [ ودیگران]. ترجمه عیسی بهنام.

شهریاران طبرستان ( از قرن2 تا4هجری). بهمن انصاری.

بیشه بیدار( از مجموعه شعرها و مقاله ها ). خسرو گلسرخی. به کوشش و انتخاب مجید روشنگر

کلار دشت ( جغرافیا، تاریخ وفرهنگ). علی ملک پور.

چهره شقایق[ بدون نام نویسنده. چاپ زمستان 1395. شناخت نامه ابوتراب باقرزاده

آلمانی ها در ایران: نگاهی به تحولات ایران در جنگ جهانی اول بر اساس منابع دیپلماتیک فرانسه. الیور باست. ترجمه حسین بنی احمد

تاریخ مختصر زندگانی و خدمات محمدولیخان خلعتبری سپهسالار تنکابنی همراه با یادداشتهای شخصی او. گردآوری عبدالصمد خلعت بری

میرزا کوچک خان. حسن تهرانی افشاری.

گاه شمار البرز. سال 1384 شمسی، هجری. همراه با تقویم نجومی و باستانی مازندران و گیلان.  نصرالله هومند.

گاهشماری باستانی مردمان مازندران و گیلان وپژوهشی در بنیان گاهشماری های ایرانی همراه با تقویم باستانی تبری- دیلمی. نصرالله هومند. ویراستار رضا مرادی غیاث آبادی

تاریخ برق مازندران. شهرام قلی پور گودرزی؛ یوسف الهی و مهدی مقیم پور بیژنی

ره آورد حکمت: شرح مسافرتها و سفرنامه های میرزا علی اصغرخان حکمت شیرازی. علی اصغر حکمت شیرازی. به اهتمام محمد دبیر سیاقی. 2جلد 

برگزیده داستانهای شاهنامه (از آغاز تا پیروزی کی کاوس بر شاه مازندران). احسان یارشاطر

دیوان صوفی مازندرانی. محمد صوفی مازندرانی. به اهتمام، تصحیح و تحشیه محمد طاهری شهاب

تکامل فئوداليسم در ايران. فرهاد نعمانی.

سادات هزارجریب: سلسله ای شیعی در شرق مازندران. محمد عمادی حائری

حیوونون سازا، آواز. برگرداننده به زبان مازندرانی محمد کاظم گل باباپور

رهبران مشروطه. ابراهیم صفایی. 2جلد.   

باورها و بازی های مردم آمل. علی اکبرمهجوریان نماری.

سپیده دم در ایران:خاطرات شولتسه- هولتوس جاسوس آلمان در ایران در جنگ دوم جهانی. شولتسه- هولتوس. ترجمه مهرداد اهری.

تاریخ مازندران. اسمعیل مهجوری. 2جلد.

اصفهان از دید سیاحان خارجی. فیروز اشراقی.

زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان: سفرنامه کلارا کولیوررایس. کلارا کولیوررایس ( هوموند). ترجمه اسدالله آزاد

شجرﺓ الامجاد فی تاریخ میرعماد."جنبش میرعماددرمازندران". حسین بنافتی. تصحیح و تحشیه فریده یوسفی زیرابی

جمهوری، آری                                            

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه   

     بوم و بر شکوفا       

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

Updated : 14.08.2017

 
   بنیاد 2001م/ 1380خ

 

نشانی