بیانیه کنگره ملیت های ایران فدرال پیرامون تقسیم بندی جدیدِ استانیِ مناطقِ


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۵ تير ۱٣۹٣ -  ۲۶ ژوئن ۲۰۱۴


بیانیه کنگره ملیت های ایران فدرال
تقسیم بندی جدیدِ استانیِ مناطقِ (ایالات)، به منظورتشدید سرکوب ملیت ها درایران است

در ادامه ی نقضِ حقوقِ ملیِ ملیت هایِ تحتِ ستم در ایران، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، قصد دارد که استان های کشور را، به پنچ منطقه تقسیم بندی نماید.

وزارت کشور، هدف از این تقسیم بندی را اشتراکات، هم افزایی!؟ و همجواری استان ها اعلام کرده است. اما از تقسیم منطقه ای جدید مشخص می شودکه دولت حسن روحانی اهداف سیاسی - امنیتی در جهت پیشبرد سیاست متفاوتِ اقتصادی- فرهنگی، در بین مردم استان ها را، در این مناطق تعقیب می کند. هدف نهایی رژیم، پیدا کردن روش های موثرتر، برای یکسان سازی ملی در این مناطق پنجگانه، همراه با سرکوبِ هویت ملیِ ملیت ها بلوچ، ترک، ترکمن،عرب، کرد و لر و دیگر گروهای زبانی و مذهبی و فرهنگی است.

سیاست های ملی گرایانه، تمامیّت خواهانه و تمرکز گرایانه ی رژیم ایران، نه تنها در دهه های گذشته منجر به دست کشیدن مردم از هویت های ملی و مذهبی خود نشده، بلکه ستم ملی همراه با آزادی کُشی و برابری ستیزی، ملیت ها را در مبارزه برای دست یابی به حقوق انسانی و اجتماعی خود، بر اساسِ حقوق بشر و استقرار برابری ملی در ایران مصمم تر و مطمئن تر ساخته است.

جمهوری تامیت گرای ولایت فقیهی در ایران در طول سال های گذشته و بخصوص در دوران احمدی نژاد، جهت محوِ هویتِ ملیت ها، و ایجاد تضاد در بین آنان، دست به تصرف اراضی کشاورزان آنان زده، و حتی ملیتها را از خریدن زمین و خانه در مناطق آباء و اجدادی خود محروم کرد، از آخرین سیاست های ضدقومی و ضدملی حکومت که بدست دولت امنیتی تدبیر و امید انجام شد در تاریخ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۴) بود که اکبر ترکان مشاور عالی روحانی درتلویزیون شبکه خبرنظام، خواهان خرید زمینهای زراعی کشاورزانِ عربِ عبادان (آبادان) شد.

شکی نیست که هدف نهایی رژیم، پیدا کردن روش های موثرتر برای یکسان سازی به اصطلاح ملی دراین مناطق، با سرکوبِ هویتِ ملیت ها اعم از بلوچ، ترک، ترکمن، عرب، کرد، لر بختیاری و دیگر گروه های زبانی و فرهنگی درایران است.

کنگره ی ملیتهای ایران فدرال، تنها در شرایطی موافق با تغییر حدود استان ها و تقسیم بندی منطقه ای است که این امر با خواست دموکراتیک خود اهالی و بر اساس حق تعیین سرنوشت مردم ملیت ها باشد.

کنگره، اقدام رژیم امنیتی حسن روحانی دراین تقسیم بندی را که هدف آن مخدوش کردن هویت های ملی ملیت ها درساختارهای جغرافیایی واهی ومن درآوردی است، نشان دیگری ازدشمنی حاکمیت، با خواسته های برحق ملیت ها و درجهت تنش آفرینی بیشتر درجامعه می داند. رژیم، جهل پرور جمهوری اسلامی ایران، گمان میکند با این ترفند، میتواند به سیاستِ استعماری "اختلاف بیانداز و حکومت کن" درمیان ملیتها دامن زده و بر عمر منحوس خود خواهد افزود، با آگاهی، ما آنرا به عامل سقوطش مبدل خواهیم کرد.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
۲۵ ژوئن ۲۰۱۴