پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلفات گسترده در میان 'مستشاران' سپاه مازندران در سوریه

7 مهٔ 2016 - 18 اردیبهشت 1395 به روز شده در 18:26 گرينويچ

روسیه می گوید آتش بس موقت در حلب ۷۲ ساعت تمدید میشود. اما همزمان، جنوب حلب صحنه درگیریهای شدیدی بوده به ویژه برای کنترل شهرک خان طومان. مقام های ایران می گویند دست کم ۱۳ عضو سپاه پاسداران و داوطلب افغان در نبردهای این منطقه جانشان را از دست داده اند. ۲۱ نفر هم زخمی شده اند. جبهه نصرت، شاخه القاعده در سوریه گفته بود که گروهی از نیروهای عراقی، ایرانی و افغان کشته شده و عده ای هم به اسارت گرفته شده اند. در گزارش کسری ناجی تصاویری هست که ممکن است برای بعضی ناراحت کننده باشد: