برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

 

تازه ها

ديده ها و شنيده ها: خاطرات میرزا ابوالقاسم خان کحال زاده منشی سفارت امپراتوری آلمان در ایران درباره مشکلات ایران در جنگ بین المللی 1918- 1914. ابوالقاسم خان کحال زاده. به کوشش مرتضي کامران

رضاشاه: خاطرات سلیمان بهبودی، شمس پهلوی،علی ایزدی. به اهتمام غلامرضا میرزاصالح

زندگینامه عماد رام. [چند مقاله، گفتار و سروده. به کوشش]عبدالعلی معصومی

بزرگان رامسر: بخش اول ( از آغاز قرن یازدهم تا پایان قرن چهاردهم). محمد سمامی حائری

مجموعه مقالات همایش لاریجان و توسعه پایدار: ظرفیت ها، چالش ها و راهکارها. دوم امرداد 1397. به کوشش محمد منصورنژاد

خاطرات وزیر مختار: ازعهدنامه ترکمن چای تا جنگ هرات. ای. او. سیمونیچ. ترجمه یحیی آریان پور

تاریخ دو هزار ساله ساری. حسین اسلامی.

قائم شهر قطب صنعت مازندران ( سوادکوه، قائم شهر، کیاکلا و جویبار). عباس جلالی [ ودیگران]. سرپرست گروه مؤلفان طیار یزدان پناه لموکی

فرهنگ تاتی و تالشی. علی عبدلی.

آئین های باستانی (ویادی از آئین های شکوهمند ایران باستان در دیار تبرستان). محسن مجید زاده (م. م. روجا ).

زمان و زندگی استاد پورداود. علی اصغر مصطفوی.

دیوان اشعار اشرف مازندرانی. محمد سعید اشرف مازندرانی. به کوشش محمد حسن سیدان. کتابشناسی اشرف، حسین صمدی

سفرنامه مازندران: گزارش روزانه محمد جعفر خان ( در سال1281خورشیدی). محمد جعفر دهقان. به اهتمام محمد گلبن؛ احمد شکیب آذر

کتاب و کتابخانه های شاهنشاهی ایران. رکن الدین همایونفرخ. 2جلد.

برج لاجیم: نگین جاذبه های تاریخی مازندران. مصطفی رستمی

امریکاییها در ایران:( خاطرات دوران جنگ جهانی دوم). آرتور چستر میلسپو. ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی

از زبان شناسی به ادبیات. کورش صفوی. 2جلد.

صد سال دگر: دفتری از اشعار منتشر نشده نیما یوشیج. نیما یوشیج. به تصحیح سعید رضوانی؛ مهدی علیائی مقدم

ااندیشه ترقی و حکومت قانون (عصر سپهسالار). فریدون آدمیت

پژوهشی در زمینه نامهای باستانی مازندران. حسن حجازی کناری. با پیشگفتار فریدون جنیدی

بزم آورد: شصت مقاله در باره تاریخ، فرهنگ و فلسفه. عباس زریاب خویی

تاریخچه خلق ترکمن. آنه محمد احمدی.

نخستین کنگره نویسندگان ایران: تیرماه 1325.

تاریخ رامیان وفندرسک. محمد علی سعیدی.

آرایش و پوشش زنان از عهد مغول تا  پایان دوره ی قاجار. خدیجه  کاظمی. ویراستار ا. امیردیوانی

جمهوری، آری                                            

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه   

     بوم و بر شکوفا       

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

Updated : 12.05.2019

 
   بنیاد 2001م/ 1380خ

 

نشانی