یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ - 2021.07.25
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.


کارنامه اهل قلم تبرستان / مازندران


در این بخش کتاب هایی را پیش رو نهاده ام که پدیدآورندگانشان (نویسنده، سراینده، مترجم، گردآورنده و یا کوشنده) از مردم تبرستان / مازندران هستند.
بر این باورم که برای شناخت درست تاریخ فرهنگی تبرستان، باید کارنامه اهل قلمرا گرد آورد و بی سانسور دینی و سیاسی در نسک خانه جای داد.
برآنم کارنامه جان باختگان و درگذشتگان فرهنگ و هنر مازندران، دوره شوم جمهوری فقها را سوا نمایم و نمایشگاه درخوری، به نام یکایک رفتگان بیارایم.
ناگفته نماند چنانچه کتابی در زمینه سرزمین و مردم تبرستان دیرین و مازندران امروزی باشد، در جای خود می آید.ماشاءالله آجودانیف. آزادهحمید احمدیاحمد اخگر آملی / احمد فرسیوفخرالدین احمدی سوادکوهیطلعت بصاری (قبله)ع. پاشائیعباس جمشیدی رودباریحسن حسن زاده آملیحسن کاشی آملی (حسن بن محمود کاشانی آملی)مصطفی خلعتبری ليماکیمحمد علی داعی الاسلاممحمد فتح الله بن محمد تقی ساروی (محمد ساروی)احمد سیفشمس الدین محمد بن محمود آملیمحمد طاهری شهابمحمد بن ایوب طبری (ابوجعفر محمد بن ایوب حاسب طبری)محمد بن‌ جريرطبریکمال الدین علا الدینی شورمستیرضا علامه زادهمحسن عمادیجواد فاضلحسن قائمیاناحد قربانیپیروز مجتهدزادهمهرداد مهرپورمحمدی (م.م. آینده)نیما یوشیجمصطفی احمدزادهپرویز اوصیاءابوتراب باقرزادهشروین باوند ( آریا پارت)محمد حرمتی پورمحمدتقی دانش پژوه

شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim