شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ - 2024.06.22
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند آرشیو قدیمی تبرستان

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.

جمهوری، آری

رای و فرمان شاه و شیخ، نه

دست جهانخواران کوتاه

بوم و بر شکوفا

تازه هاتاریخ هخامنشی. جلد 9: بررسی مهرهای تخت جمشید. ویراسته هلن سانسیسی وردنبورخ [و دیگران].

باورهای عامیانه ی مردم گیلان. محمد بشرا؛ طاهر طاهری. ویراسته علی نصرتی سیاهمزگی.

زندگی کوروش و داریوش بزرگ (باستان نامه). علی محمد فره وشی(مترجم همایون). ویراسته مجید عبداللهی.

شهر و مردم شهر ما. ایرج نوریان قادیکلائی.

گیلان استان آخر(مجموعه مقالات). محمدتقی پوراحمد جکتاجی.

تاریخ ارمنیان گیلان. فرامرز طالبی. ویراسته علی نصرتی سیاهمزگی.

کوروش فرمانروای قلب ها. عبدالمجيد شجاع.

تاریخ هخامنشی. جلد 5: ریشه های سنت اروپایی. ویراسته هلن سانسیسی وردنبورخ [و دیگران] .

شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim