یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ - 2021.07.25
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

سایت در دست ساخت است

در صورت بروز مشکل لطفاً دوباره مراجعه فرمایید.

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.

جمهوری، آری

رای و فرمان شاه و شیخ، نه

دست جهانخواران کوتاه

بوم و بر شکوفا

تازه ها

شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim